KurzusokÍgy dolgozunk

Támogatónk:

mora logo s


AZ ÁSZ DRÁMAISKOLA KURZUSAI

ÁSZ DRÁMAISKOLA 2019/20 TANÉV

dramaiskolavizsa32  

  KORHATÁR: 

13 éves kortól!

LÉTSZÁM:

Csoportonként:  max. 24 fő.

Az ÁSZ DRÁMAISKOLÁBAN nincs felvételi. Egyetlen feltétel van: szeress játszani!

KURZUSOK

FELVÉTELI KURZUS DÉLELŐTT

A kurzus két 135 perces modulból áll. Azoknak a diákoknak indítjuk a kurzust, akik már elvégezték a drámaiskola kezdő csoportját, és 2020 tavaszán felvételiznek színész szakra.  Új diáknak  FELVÉTELI KURZUS választása esetén kötelező a DÉLUTÁNI KEZDŐ KURZUSRA is beiratkoznia!

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András
Az év második felében az egyéni felkészítésben Dékány Barnabás is részt vesz.

dramavizsa1

Balázs Ágnes

A kurzus során a szakmai képzésen túl azokat a képességeidet fejlesztjük majd,amelyek hozzásegíthetnek egy idegileg és fizikailag megterhelő helyzet – a felvételi – sikeres megoldásához.  Önismereti gyakorlatok segítenek majd abban, hogy megtaláld magad egy-egy vers és monológrészlet mögött, és ezáltal hitelesen add elő a saját magad által összeállított anyagodat. A munka során a művészi beszédre, helyzetgyakorlatok építésére, ritmus- és improvizációs gyakorlatokra és az év második felében a felvételi anyagra fókuszálunk.

Gáspár András

A kurzus első óráin drámajátékokon és helyzetgyakorlatokon keresztül tágítjuk önnön határainkat. Ezt követően az elmúlt évhez hasonlóan 6 foglalkozáson más-más drámaíróval és műveikből vett jelenetekkel dolgozunk. (Idén többek között Büchner, Brecht, Arthur Miller, Egressy Zoltán darabjaiból válogatunk). Ezeken a kurzus napokon a két csoportvezető 3-3 alkalommal, felváltva vezeti a kurzust.) A diákok hármas csapatokban prezentációt tartanak egy-egy szerzőből és kötelezően elolvasandó műveiből, majd a prezentációkat követően mindegyikük pár oldalas jelenetet rendez csoportársainak, a kurzusvezetővel egyetemben. Ezeket a jeleneteket a többiek az adott kurzusnapon kapják meg, azaz kb. 3 óra lesz arra, hogy rendezőjük segítsével értelmezzék és színpadra állítsák a jelenetet, valamint megtanulják a jelenet szövegét. A  felkészülést követően az elkészült 4-5 perces jeleneteket a csapatok bemutatják egymásnak, majd szakmai megbeszélés keretében elemzik az elvégzett munkát. Kemény challenge ez, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon hasznos munka. Hasonló feladattal a felvételi 2. és 3. fordulóján is találkozhatsz. Az év második felében a felvételi anyagok verseivel és monológjaival dolgozunk.

VIZSGA: JELENETEK ÉS FELVÉTELI ANYAG

HALADÓ KURZUS DÉLELŐTT

A kurzus két 135 perces modulból áll. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik elvégezték az ÁSZ DRÁMAISKOLA kezdő kurzusát.

Kurzusvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

dramaiskolavizsa3

Balázs Ágnes

AZ ÍRÓK ÉLNEK – KORTÁRSAINK

Kortárs szövegeken keresztül beszélünk önmagunkról és a világról...

VIZSGA: JELENETFÜZÉR AZ ÉV FOLYAMÁN KÉSZÍTETT JELENETEKBŐL

 

Gáspár András

A GRIMM MESÉKTŐL A KEGYETLEN SZÍNHÁZIG

"Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?"- írja Thomas Mann a "József és testvérei" című regényében. Az ősszel induló kurzusunk mottója a nagy német író gondolatnak parafrázisa lehet: "Mélységes mély a LÉLEKNEK kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?" Ahhoz, hogy eljussunk a korszerű, modern színház lecsupaszító valóságáig - ahol a legkegyetlenebb őszinteség hangján és nyelvén szólalunk majd meg és ahol nem állhatunk máshogy, mint megszégyenítő őszinteséggel és pusztító szenvedéllyel - ahhoz nagy utat kell bejárnunk az év folyamán. A könyörtelen Grimm mesék nyers igazságának világából indulva veszünk majd lendületet, hogy az év második felében megközelíthessük Antonin Artaud, a XX. század egyik legnagyobb színházi látnokának eszményét, a Kegyetlen Színházat. A Kegyetlen Színház elsősorban nem a nyers brutalitás színháza  amely nem retten meg attól, hogy nézőjére totális hatást gyakoroljon (persze az is), hanem olyan színházi nyelv,  amely kegyetlen őszinteséget és önszembesülést követel meg nézőjétől...

VIZSGA: KEGYETLEN SZÍNHÁZI ETÜDSOR, JELENETEKKEL, JELENET-ASSZOCIÁCIÓKKAL

 

KEZDŐ KURZUS DÉLUTÁN

A kurzus két 135 perces modulból áll.

Kurzus- és tréningvezetők Balázs Ágnes és Gáspár András

  dramaiskolavizsa1

Balázs Ágnes és Gáspár András

SZÍNÉSZMESTERSÉG ALAPJAI

A kurzust azoknak a diákoknak indítjuk, akik még nem vettek részt Ász drámaiskolai képzésen. Önismereti-kreatív-improvizációs- beszéd és jelenetépítéssel kapcsolatos gyakorlatokon  keresztül kialakítjuk azt a közös színházi nyelvet, amely lehetővé teszi, hogy a diákok kiépíthessék önmagukban annak a színházi  gondolkodásnak az  alapjait, amelyre  a későbbiekben magabiztosan építhetnek a drámaiskola képzés egyéb kurzusain, vagy más képzési intézményekben. Célunk nem elsősorban a színművészeti egyetemekre történő felkészítés, hanem sokkal inkább  a kreatív gondolkodás ösztönzése, de lehetőséget biztosítunk képzésünk keretei között az egyetemi felkészülésre is.

Az előjelentkezések magas száma miatt terveink szerint két csoportban képezzük a diákokat. Az év első felében mindkét csoport 135-135 percet dolgozik a két csoportvezetővel, minkét csoport ugyanazon tananyagot kapja meg tanáraitól Balázs Ágnestől és Gáspár Andrástól. Az év második felének első részében a csoportok "osztályfőnököket" kapnak, akikkel 180 percben készülnek a vizsgára. A maradék 75 percben a csapatok vagy külön dolgoznak/játszanak a másik tanárral, vagy esetenként összevontan végeznek challenge feladatokat. Az év utolsó két hónapjában minden csapat osztályfőnökével készül a vizsgára!

VIZSGA: HELYZETGYAKORLATOK, BESZÉD, IMPROVIZÁCIÓ

DÉLUTÁNI HALADÓ CSOPORT

A kurzus egy modulból áll, egy 270 perces modulból. Esetenként, 75 percben a diákok a drámaiskola többi tanárával tréningeznek. Azok a diákok jelentkezhetnek erre a kurzusra, akik elvégezték az ÁSZ DRÁMAISKOLA kezdő évfolyamát.

Projektvezető: Dékány Barnabás

Tréningvezetők: Balázs Ágnes és Gáspár András

barni1

Dékány Barnabás

SZÍNHÁZCSINÁLÓK MŰHELYE: ÁLOMMUNKA

Létezik egy terület, egy játszótér, ahol mindent szabad, ahol a szabályok hozzánk igazodnak. Ahol vágyaink, félelmeink kreativitásunkon keresztül mutatkoznak meg, igaz formájukban, túl a valóságon. Ahol minden, ami történik, rólunk szól, és minden,ami történik, túlmutat rajtunk. Erre a területre éjjel látogatunk, vagy napközben a buszon, lebillenő fejjel. Vagy szombatonként az Ász Drámasuli keretei között, ahol a kurzus résztvevői az  álmok világával foglalkoznak majd. A színészi képességek fejlesztésén túl erős fókuszt kapnak az egyéb színházi területeken hasznosítható kreatív készségek, mint az írás, rendezés. A csapat sok gyakorlaton és némi elméleten keresztül 270 perces kreatív színházi kurzus keretén belül projektvezetőjükkel, Dékány Barnabás színművésszel közösen hoz létre vizsgaelőadást, amiben a személyes hangnem megtalálására/fejlesztésére és abszurd, különös, bonyolult karakterek eljátszására egyaránt lehetőség adódik majd.

Esetenként az alapmodul 135 perces, majd ezt követően 75 percben Balázs Ágnes vagy Gáspár András felváltva tartanak improvizációs, beszéd és kreatív tréninget a hallgatóknak.

VIZSGA: AZ ÉV FOLYAMÁN A CSAPAT ÁLTAL ELKÉSZÍTETT SZÍNDARAB BEMUTATÁSA

dramaiskolavizsa41

A KÉPZÉS MENETE

DÉLELŐTTI CSOPORTOK

8:30-9:00 Gyülekezés, teázás

FELVÉTELI CSOPORT

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

9:00 - 11:15 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, JELENETEK KIDOLGOZÁSA,

                    IMPROVIZÁCIÓ, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Gáspár András

11:15-11:25 szünet

11:25-13:40 DRÁMÁK FELDOLGOZÁSA, MŰVÉSZI BESZÉD,

                    HELYZETGYAKORLATOK, EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS - Balázs Ágnes

          

DÉLELŐTTI HALADÓ CSOPORT

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

9:00-11:15 AZ ÍRÓK ÉLNEK - KORTÁRSAINK - prózai kurzus - Balázs Ágnes

11:15-11:25 szünet

11:25 – 13:40 A GRIMM MESÉKTŐL A KEGYETEN SZÍNHÁZIG - prózai kurzus - Gáspár András

 

DÉLUTÁNI CSOPORTOK

13:40-14:00 Gyülekezés, teázás

KEZDŐ CSOPORT 1-2.

Tanárok: Balázs Ágnes és Gáspár Andás

Két csoport indítása esetén a csoportok egymást váltva vesznek részt az egyes kurzusokon.
Esetenként, az év során kb. 2-3-szor, a két csoport összevontan is dolgozik 17.10-18.40-ig.

14:00 - 16:15 – ÖNISMERETI JÁTÉKOK, A JELENETÉPÍTÉS ALAPJAI, HELYZETGYAKORLATOK, 

MŰVÉSZI BESZÉD, JELENETÉPÍTÉSBalázs Ágnes

16:15 - 16:25 szünet

16:25 - 18:40 – KREATÍV JÁTÉK, KARAKTERJÁTÉK ÉS SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 

CSOPORTJÁTÉKOK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 1. - Gáspár András

                         

DÉLUTÁNI HALADÓ CSOPORT

Projektvezető Dékány Barnabás - Színésztréning: Balázs Ágnes és Gáspár András

Előre egyeztetett alkalmakkor 17.10-től Balázs Ágnes vagy Gáspár András tart színésztréninget.

14:00 - 18.40 – SZÍNHÁZCSINÁLÓK MŰHELYE: ÁLOMMUNKA

16.15 - 16:25 szünet

dramaiskolavizsa37

TANÍTÁSI NAPJAINK

A képzés napjai: szombatonként (esetenként vasárnap). Egy hónapban négy foglalkozást tartunk. Ha ünnepnap, vagy iskolai szünet miatt elmarad egy foglalkozás az adott hónapban, mindenképpen pótoljuk!

Az első tanítási nap:  szeptember 8-án, vasárnap.

Szeptember 8. vasárnap, 14, 21, 28

Október 5, - egy hét szünet -, 19, 26, 27. vasárnap

- egy hét szünet –

November 9, 16, 23, 30

December 8. vasárnap, 15. vasárnap, 21

- két hét szünet –

Január 11, 18, 25

Február 1, 8, 15, 22, 29

- egy hét szünet –

Március 14, 21, 28

Április 4, - egy hét szünet -, 18, 25

Május 3. vasárnap, 9, 16, 23, 30

VIZSGA: május 31. vasárnap a Hatszín Teátrumban

Június 6.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

AQUINCUM ÁLTALÁNOS ISKOLA
1031 BUDAPEST, ARATÓ EMIL TÉR 1.

JELENTKEZÉS

Honlapunk "ÁSZ DRÁMAISKOLA" menüjét legördítve megtalálod 2019.08.21. este 8 óra 21 perctől
a "JELENTKEZÉS" aloldalt!
Amit tudnod kell: a diákokat a jelentkezés sorrendjében regisztráljuk.

Csak szabályosan kitöltött, fotóval feltöltött jelentkezési lapot fogadunk el!
Ha délelőtti és délutáni kurzusra is jelentkezel, jelöld meg azt a kurzust - ALAPKURZUST -  amelyikre mindenképpen szeretnél járni.
A második kurzust csak akkor látogathatod, ha azt a létszám lehetővé teszi. Megértésedet köszönjük!

dramaiskolavizsa38

VÁRUNK!